Z vami že

imo 30 let

let

Išči
Generic filters

Predpisi o meritvah kakovosti keramične obloge in dovoljene tolerance

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Opozorilo keramičarjem

Včasih je res nemogoče glede na dane pogoje in materiale izvesti zadovoljujoč rezultat, spet drugič so slabo položene ploščice zaradi slabe kakovosti izvajalca.

V izogib kasnejšim problemom svetujemo keramičarjem, da pred začetkom del pismeno opozorijo investitorja na kakovostne kompromise, ki so jih prisiljeni sprejeti in dobiti njihovo privoljenje.

Velikokrat se namreč dogaja da poskušajo investitorji s pripombami samo zmanjšati ceno keramičarju.

Z našim nasvetom je kontrola kakovosti položene keramike enostavna.

Pomembno je še pred polaganjem natančno izmeriti ravnost in trdnost podlage. Kako je opisano v nasvetu Predpisi o ravnosti estriha za polaganje keramike.

Še posebej pri podlagah slabših trdnosti in pri stenah iz mavčnih plošč je zelo pomembno, da na morebitne nepravilnosti pismeno opozorite stranko.

Na take podlage ni dovoljeno nanašati debelejših slojev izravnalnih mas ali lepil, ker prihaja zaradi krčenja teh do poškodb in odstopanja.

Pismena potrditev o stanju podlage in nadaljevanju del vas zanesljivo reši pred kasnejšim izogibanjem plačilu ali tožbi zaradi neravne podlage.

Vsekakor pa je najboljša možnost, v kolikor je izvedljiva, da izvajalec ometov ali tlakov popravi svoje napake.

Cementne omete se da še enkrat ometati, stene iz mavčnih plošč pa na novo postaviti, ali pa nalepiti še ene plošče v pravilni ravnini in jih privijačiti.

Tolerance mer in metode preverjanja

Pri dimenzijskih odstopanjih je kakovost obloge zelo odvisna od odstopanj samih ploščic, vendar precej tudi od polagalcev oziroma izvedbe. Tehnični komite CEN/TC 67 je leta 2004 pripravil smernice glede kakovosti vgradnje v obliki tehničnega poročila CEN/TR 13548: 2004: General rules for the design and installation of ceramic tiling (Splošna pravila za oblikovanje in vgradnjo keramičnih ploščic). Tehnično poročilo je v deloma prirejenem slovenskem prevodu izdala Obrtna zbornica Slovenije pod naslovom Merila za načrtovanje in izvedbo keramičnih oblog. Dokument predstavlja pravila dobre delovne prakse. Spodaj so navedene glavne smernice kontrole položene keramike.

Obrtniška dela

Videz položenih keramičnih ploščic

Videz se izvaja iz razdalje najmanj 1,5 m. Majhen kot osvetlitve ni dovoljen. Ta meritev je nekoliko subjektivna, zato je bolje, da jo izvaja neodvisna oseba. Položena keramična obloga se pregleduje pri osvetlitvi, ki ji bo obloga izpostavljena med uporabo. Ne sme biti opaznih defektov materialov ali bistvenih dimenzijskih odstopanj pri izvedbi. Fuge naj bodo enakomerne in poravnane, dimenzijska odstopanja pa kot je navedeno v naslednjih odstavkih.

Ploskost obloge

Uporablja se za talne in stenske keramične obloge. Meritev se izvaja po ISO 7976-1 in velja, da je dovoljeno odstopanje pod 2 m dolgim ravnilom ± 3 mm. Ravnilo položimo na merilne palice, visoke 3 mm in merimo maksimalno razdaljo med oblogo in ravnilom.
Merilni palici sta debeline 6mm in višine 3mm.

Meritve ploskosti podlage za polaganje keramike po ISO7976 1

– Negativno odstopanje  a.1: znotraj tolerance; a. 2: zunaj tolerance;

– Pozitivno odstopanje   b.1: znotraj tolerance; b. 2: zunaj tolerance.

Priporočenim odstopanjem je treba prišteti odstopanje uporabljenih ploščic.
Pri uporabi tankoslojnega nanosa lepila so odstopanja odvisna od podlage.

Odstopanje med dvema sosednjima ploščicama

Uporablja se za talne in stenske keramične obloge.
Preskus se izvede tako, da ravnilo položimo na ploščico in izmerimo višinsko razliko z umerjenim klinom ali lističi, kot prikazuje slika 2.

Meritev razlike med dvema sosednjima ploscicama

Dopustna odstopanja znašajo:

–              maksimalno 1 mm, pri širini fug < 6 mm, oziroma

–              maksimalno 2 mm, pri širini fug ≥ 6 mm.

Opomba: Priporočenim odstopanjem je treba prišteti tolerance uporabljenih ploščic.

Ravnost tal

Ravnost tal merimo z merilcem ravnosti (laserski ali optični merilec, libela); dovoljeno odstopanje znaša ± L/600, pri čemer je L = dolžina med dvema izbranima točkama, v mm.

Opombe: Ni primerno za merjenje ob robovih ali denimo pri odprtini vrat, ki zahteva večjo natančnost. Tudi pri predvidenih naklonih (odtoki, balkoni), navedena odstopanja niso relevantna.

Ravnost sten (vertikalnost)

Velja podobno kot za tla: dovoljeno odstopanje znaša ± h/600, pri čemer je h višina stene v mm.

Torej pri višini stene 2,5m je dovoljen odmik 4,2mm

Širina in ravnost fug

Širina fug med ploščicami mora biti enakomerna, potrebno pa je upoštevati tudi odstopanja izbranih keramičnih ploščic. Linija fug mora biti poravnana; izjema je pri ploščicah nepravilnih oblik. Še posebej je to treba upoštevati pri linijah v višini oči in na velikih talnih površinah, kjer so linije fug opaznejše.

Viri:
KERAMIČARSAKA DELA – Določila za izvedbo in kontrolo; Pravila merjenja z opisi del. Izdajatelj OZS 2009

SIST-TP CEN/TR 13548:2004 (General rules for the design and installation of ceramic tiling)

Prepisal in oblikoval: Izidor Oblak

 

NAJDI PO KLJUČNIH BESEDAH