Z vami že

imo 33 let

let

Išči
Generic filters

Dilatacijsko polje – določitev velikosti

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Cementni estrihi in betoni imajo sorazmeroma velik skrček pri utrjevanju in sušenju.

Zaradi krčenja podlage je nujno večje površine oziroma površine nepravilnih oblik obvezno razdeliti na manjša in po možnosti pravokotna polja.

Dilatacije v estrihu je najbolje zarezati že v svež estrih ali najkasneje naslednji dan.

Mesta kjer morajo biti izdelane dilatacije so:

– vzdolž konstrukcijskih stikov
– na robovih, kjer keramična obloga meji na drug material
– na robovih med talnimi in navpičnimi oblogami
– v kotih na stikih dveh sten
– pri vgrajevanju različnih montažnih elementov kot so ograje ali stebri
– po vsej površini v ustrezno veliki mreži (glej navodila spodaj)
– na mestih delovanja različnih sil zaradi termičnega raztezanja, posedanja ali vibracij
– na vseh prehodih iz enega prostora v drugega

Skice pravilnega dilatiranja estriha

Predpisane dilatacije v podlagi morajo biti izdelane tudi v keramiki.

Točno nad dilatacijo estriha mora biti tudi fuga v keramiki, ki jo zatesnimo s trajno elastičnim kitom ali uporabimo profile z vgrajeno gumo.

Nikoli se ne sme polagati keramiko čez dilatacijo v estrihu.

Za tak primer obstaja rešitev z membrano Prodeso iz sistema Progress – KRISTAL, ki so opisane v nasvetu  Polaganje ploščic preko dilatacije estriha.

Na spodnji sliki se vidi, da je keramičar kršil pravilo in položil ploščice čez dilatacijo.

Praktično vedno bodo posledice, da keramika popoka in odstopi. Še posebej pa v večjih prostorih.

Posledica polaganja čez dilatacijo

Napaka zaradi neupostevanja linije dilatacije 1

V notranjosti naj bi bila velikost dilatacijskega polja 25 m2

V notranjosti so temperaturne spremembe ogromno manjše kot zunaj, zato so predpisana dilatacijska polja večja.

Načeloma velja, da naj bi bila v notranjih prostorih velikost dilatacijskega polja za estrih brez armature  25 m2 izjemoma do 35 m2.

V primeru, da se že vnaprej ve, da se bo kršilo pravilo 28 dni starega estriha, je potrebno velikost polja zmanjšati.

V notranjih in zunanjih površinah je potrebno upoštevati tudi naslednja pravila:

Dilatacijsko polje naj bo čim bolj kvadratne oblike.

Razmerje stranic naj bo največ 1:2.

Razmerje krajše in daljše stranice pravokotnika naj ne bi bila  večje od 1,25 oziroma maksimalno 1:1,5.

Pri manjših površinah je dovoljena 1:2. Glej primer slike balkona ( Slika 2 ).

To je zelo pomembna zahteva, katere kršenje skoraj praviloma vodi v nekontrolirano pokanje estriha.

Primer dilatacijskega polja na ozkem balkonu

Oblika dilatacijskega polja nikakor ni dovoljena v obliki črke L ali T.

Iz te skice je razvidno, da nikoli ne sme biti dilatacijsko polje drugačno kot pravokotne oblike.

Med prostori mora biti estrih vedno prekinjen pod vratnim krilom. Kadarkoli se določen prostor zoži, mora biti na tistem mestu estrih dilatiran. Prav tako keramika.

V primeru stebra v prostoru mora dilatacija vedno slediti stebru.

Med steno in estrihom in okoli stebrov mora biti vložen penjen polietilen v debelini 10mm. Tako je dovoljeno raztezanje in krčenje estriha in prekinjen prenos zvoka.

Obvezno je dilatirati tudi vse stike sten v kotih.

Kršenje tega pravila lahko vodi v pokanje keramike v kotu ali celo odstopanje celotne stene. Še posebej to velja v primeru lepljenja granitogres keramike, ki je precej bolj trda kot vpojna keramika iz gline.

Dodatne zahteve za zunanje površine

Predpisana dilatacijska polja v keramiki so na zunanjih površinah občutno manjše

Predpisane dilatacije v estrihu na zunanjih površinah so iste kot v notranjih prostorih, le v keramiki jih je potrebno izdelati več.

Izvedba dilatacij na zunanjih površinah je zelo pomembna za trajnost keramične obloge. Dilatacije so potrebne zaradi krčenja estriha in zaradi različnega  temperaturnega koeficienta linearnega raztezka keramike in podlage.

Keramika in beton se zelo različno raztezata. Zaradi tega prihaja do različnih raztezkov in strižnih sil med njima.

Če se keramika in estrih ogrejeta samo za 40°C, nastane razlika v raztezku med njima 0,32 mm na en meter. Torej že na tri metre obloge je estrih za 1mm daljši od keramike. Zaradi tega poka fugirna masa, kar pa dolgoročno zelo zmanjša trajnost obloge.

Vsa zgoraj navedena pravila glede oblike  dilatacijskega polja so še veliko pomembnejša na zunanjih površinah.

Tudi v primeru Progress – Kristal sistema morajo biti dilatacije v podložnem estrihu narejene po pravilih, da je manj nekontroliranega pokanja estriha. Je pa res, da ta sistem dopušča veliko več napak in tudi manjše razpoke v podlagi.

Proizvajalec Prodeso membrane predpisuje na zunanjih površinah dilatacijska polaj 3*3 m, medtem ko v notranjih prostorih niso potrebne v nobenem primeru.

Spodnja tabela za izračun velikosti dilatacijskega polja je kopirana iz strokovnih pravil OZS. Povzeta pa je iz švicarskih pravil strokovnega združenja keramičarjev.

Tabela dolocitve velikosti dilatacijskih polj

Prikazuje kako izračunamo velikost dilatacijskega polja v odvisnosti od lege terase ter barve, vrste in velikosti keramike.

Tu sta primera izračuna v skladu z zgornjo tabelo za dva primera različnih keramičnih oblog:

Primer 1   Št. točk   Primer 2   Št. točk
Barva obloge Orientacija
Vrsta ploščic
Širina fuge
svetlo siva
severozahod
30 x 30, B1a
8 mm
5
4
2
5
Barva obloge Orientacija
Vrsta ploščic
Širina fuge
temno rjava
jug
30 x 30, B1a
10 mm
1
1
2
5
16:4=4,0 m 9:4=2,25 m

Primer 1: Svetla ploščica dimenzije 30 x 30 cm na severozahodu ima lahko dil. polje dolžine največ 4 m.
Primer 2: Temnejša ploščica dimenzije 30 x 30 cm na jugu ima lahko dil. polje dolžine največ 2,25 m.

Predpisana širina trajno elastične fuge je 6mm

Pomembno je da je dilatacijska fuga prazna torej očiščena lepila do tal in da je pred kitanjem vložena penasta vrvica. Pravilna izvedba dilatacije je opisana v svojem nasvetu.

Predpisana minimalna širina je 6 mm. Na žalost se to pravilo zaradi lepšega izgleda velikokrat krši. A posledica so drastične in ne vplivajo samo na izgled, ampak na celotno oblogo.

 

Slika 4 . Vidi se, da ni bila pravilno dvostransko lepljena in lepo je viden izločen kalcijev hidroksid v režah lepila. Zaradi raztezanja na soncu je keramika dvignjena

Zaradi napacnega lepljenja je keramika odstopila

 

Slika 5 Ker keramika ni bila pravilno položena in dilatirana je odstopila. Ko se je na soncu segrela se je razširila in zato dvignila 2 cm od tal.

Odstopljena keramika se zaradi segrevanja razteza in zato dviga

NAJDI PO KLJUČNIH BESEDAH

Detajli izvedb