Mobilna spletna stran imo.si Naša galerija izdelkov
Naslov za strokovnjake

 
 
Novost na Slovenskem trgu
Novost na Slovenskem trgu
Novost na Slovenskem trgu
Vrhunska lepila za keramiko
Vrhunska lepila za keramiko
Vrhunska lepila za keramiko
Samorazlivne izravnalne mase
Samorazlivne izravnalne mase
Samorazlivne izravnalne mase
Vodotesni premaz tik pod keramiko
Vodotesni premaz tik pod keramiko
Vodotesni premaz tik pod keramiko
Izdelki za sanacijo vlage
Izdelki za sanacijo vlage
Izdelki za sanacijo vlage
Stopniščni in balkonski elementi
Stopniščni in balkonski elementi
Stopniščni in balkonski elementi
 
 Novost na Slovenskem trgu
 Vrhunska lepila za keramiko
 Samorazlivne izravnalne mase
 Vodotesni premaz tik pod keramiko
 Izdelki za sanacijo vlage
 Stopniščni in balkonski elementi

REŠEVANJE PROBLEMOV VLAGE V ZIDOVIH

Pravilen način uporabe Stearina in Imosila

Prisotnost vlage v zidovih je zelo razširjen pojav, saj so vlažne skoraj vse starejše zgradbe in tudi marsikatera novejša. Vse prepogosto se obnova vlažnih zidov omeji le na lepotičenje objekta: novi ometi, barvanje, oblaganje in podobno. Posledica takega pristopa je, da se zelo kmalu ponovijo mokri madeži, luščenje opleskov, odpadanje ometov in rast plesni. Naše podjetje je eno redkih v Sloveniji, ki Vam nudi zelo kvalitetne materiale za enostavno in učinkovito sanacijo vlažnih objektov. Nudimo Vam tudi strokovno svetovanje in arhiv z analizami večjih sanacij v zadnjih petnajstih letih. V nadaljevanju Vam na kratko predstavljamo naš sistem sanacije vlage. Sanacijo vlažnih zidov je potrebno začeti z strokovnim pregledom objekta, da ugotovimo vzroke in obseg navlaževanja. [ele nato predvidimo sanacijske ukrepe.

Zato si najprej oglejmo nekatere najpogostejše vzroke navlaževanja:
  • kapilarni vlek vode preko neizoliranih temeljev.
  • nepravilna konfiguracija terena ob objektu in zato zamakanje zunanjega zidu.
  • nepravilno zgrajene drenaže.
  • napake pri sistemih odvajanja vode od objekta : žlebovi, peskolovi, napačni nagibi okenskih polic zunanjih stopnišč in balkonov, izstopajoči zob hišne obrobe, zamakanje zaradi poškodovane strehe, napake v hišnih inštalacijah itd.
  • kondenzacija na površini ali v notranjosti zidov.

Ko ugotovimo vse vzroke navlaževanja, jih je potrebno najprej sistematično odpraviti. Postopki za odstranitev večino vzrokov so v glavnem poznani. Veliko manj pa je znanega o postopkih, s katerimi saniramo vlažne zidove, ki se navlažujejo zaradi kapilarnega vleka vode iz temeljev po zidovih navzgor. Tu bi omenil predvsem mehanski in kemijski način.
Najbolj poznan način je prebijanje zidov in vstavljanje manjkajoče hidroizolacije. Tak način je nedvomno najuspešnejši. Seveda pa se srečujemo z veliko problemi predvsem pri zelo starih zidovih. Z posegom v zid lahko pride do posedanja ali celo rušenja zidov. Pri prerezovanju zidov z žagami predstavljajo velik problem inštalacije v zidu, neenakomerna sestava zidu in obdelava vogalov, predvsem pri debelejših zidovih. Tudi vtiskovanje manjkajoče hidroizolacije je zamudno in težavno.

Kemijski postopki so lažje izvedljivi kot mehanski. V zidove navrtamo luknje in zid po celotnem preseku prepojimo z Imosilom. To je posebna vodna raztopina silikonov, ki spremeni lastnosti materiala tako, da se po penetraciji zmanjša vodovpojnost za približno 80%. Zelo pomembno je, da se zid prepoji po celotnem preseku. Pri opečnatih zidovih nam to ne predstavlja posebnih problemov. Pri kamnitih zidovih, pa je ponavadi v notranjosti zidu veliko praznin, po katerih nam penetrant nekontrolirano izteka in zato ne moremo vzpostaviti neprekinjenega vodoodbojnega sloja. Zaradi lukenj pa imajo zidovi tudi premajhno nosilnost. Zato problem nosilnosti in vlage rešujemo istočasno, tako da zidove injektiramo z posebnimi hidrofobnimi masami. Hidrofobna (vodoodbojna) injekcijska masa je navadno zmes cementa, kremenčevega peska in Stearina. Z injektiranjem vzpostavimo v zidu homogen vodoodbojen sloj nad katerim, lahko kvalitetno prepojimo zid z Imosilom in tako preprečimo kapilarno dvigovanje vode po zidu navzgor.
Ko izvedemo postopke s katerimi preprečimo vodi dostop do zidov ali pa prenos vode po zidu navzgor, se zidovi začnejo sušiti. To pa je zelo dolgotrajen postopek, v najboljšem primeru traja leto ali dve. Da bi v tem času uporabljali prostore je potrebno sanacijo zaključiti. Že na še vlažne zidove nanesemo običajne omete, se bodo v procesu sušenja na površini pojavili vlažni madeži in cvetenje soli.

Zato je nujno potrebno, da po vsaki sanaciji vlage oziroma pri vsakem ometavanju vlažnih zidov uporabimo hidrofobni omet. Hidrofobni omet izdelamo tako, da klasični malti dodamo dodatek Stearin.
Stearin je dodatek, ki poveča hidrofobnost malt, injekcijskih mas in zaključnih ometov v gradbeništvu. S Stearin dodatkom dosežemo učinke, ki nekoliko nihajo glede na sestavo materiala, ki ga hidrofobiramo.

Vodovpojnost se zniža za približno 80%, zato je malta vedno suha in onemogočena je rast plesni.
Kapilarni vlek se zniža za 75 do 95%, s tem je preprečen prehod vode in z njo soli na površino ometa.
Paropropustnost se ne zmanjša, torej se zid pod ometom normalno suši.
Tlačne in upogibne trdnosti se bistveno ne spreminjajo.

Zaradi vseh teh učinkov se Stearin uporablja v naslednjih primerih:
  • dodatek obrizgu, ometu in finemu ometu pri ometavanju vlažnih zidov.
  • dodatek fugirni masi pri fugiranju vlažnih kamnitih ali opečnatih zidov.
  • dodatek masi za injektiranje vlažnih zidov.
  • dodatek zaključnim ometom, ki so izpostavljeni delovanju vlage oziroma dežja npr teranova, hišna talna obroba, betonske ograje, itd.

Že torej vlažen zid obdelamo z ometom, ki smo mu dodali Stearin, bo leta ostal suh brez madežev in luščenja. Zid pa se bo skozi tak omet še vedno sušil. Ker vlaga izhlapeva na meji med zidom in hidrofobnim ometom, se na tej meji nabirajo soli, ki so raztopljene v vodi. Zato bi sčasoma ometi zaradi kristalizacije soli odpadli, če ne preprečimo stalnega dostopa vlage v zid. Torej se ometi z Stearinom uporabljajo največkrat kot končni postopek pri kompleksni sanaciji.
Dodajanje Stearina v malto lahko zadostuje kot samostojen sanacijski ukrep v primeru, ko je zid zmerno navlažen in ni izrazitega vzroka navlaževanja. V takem primeru stari omet odstranimo 70 cm višje od meje kristalizacije soli na steni in omečemo zid z malto, ki ji dodamo Stearin.

Ko se boste odločili za nakup naših materialov za sanacijo vlažnih sten, vam na podlagi dolgoletnih izkušenj nudimo strokovno pomoč od odkrivanja vzrokov navlaževanja, analize vlažnosti zidu, do postopka končne obnove zidu.


 
Vse pravice pridržane: www.imo.si
Tehnična izvedba: www.limonet.si
Navigacija
Izdelki