Mobilna spletna stran imo.si Naša galerija izdelkov
Naslov za strokovnjake

 
 
Novost na Slovenskem trgu
Novost na Slovenskem trgu
Novost na Slovenskem trgu
Vrhunska lepila za keramiko
Vrhunska lepila za keramiko
Vrhunska lepila za keramiko
Samorazlivne izravnalne mase
Samorazlivne izravnalne mase
Samorazlivne izravnalne mase
Vodotesni premaz tik pod keramiko
Vodotesni premaz tik pod keramiko
Vodotesni premaz tik pod keramiko
Izdelki za sanacijo vlage
Izdelki za sanacijo vlage
Izdelki za sanacijo vlage
Stopniščni in balkonski elementi
Stopniščni in balkonski elementi
Stopniščni in balkonski elementi
 
 Novost na Slovenskem trgu
 Vrhunska lepila za keramiko
 Samorazlivne izravnalne mase
 Vodotesni premaz tik pod keramiko
 Izdelki za sanacijo vlage
 Stopniščni in balkonski elementi
 

Lastnosti,sestava in testiranja IMOLIM lepil

Lastnosti in rezultati preiskav

Pri razvoju lepil smo usmerjeni predvsem v visoko odpornost lepil na različne vplive, Velikokrat določeni dodatki,ki zelo izboljšajo obdelavnost, zmanjšujejo lezenje, povečujejo odprti čas..., hkrati zelo poslabšujejo odpornosti , še posebej v vodi in na 70°C. Zato je res težko doseči optimalno sestavo z dobrimi obdelovalnimi lastnostmi in visokimi odpornostmi oziroma trdnostmi. Ponosni smo, da nam to zelo dobro uspeva. Poglejte si dodatna navodila za pravilno izvedbo

Oglejte si rezultate odpornosti naših lepil in razlike med njimi:

Sestava

Po objavi članka "Naj odgovornost vedno prevzame le keramičar?" smo v našem podjetju, poleg aktivni pomoči pri sestavljanju Strokovnih pravil, ogromno energije vložil v razvoj še boljših lepil z boljšo odpornostjo v vodi.
V šestih letih smo naredili več kot 500 preiskav različnih cementov, polnil in specialnih dodatkov za izboljšanje. In dejansko nam je uspelo narediti še korak naprej k cilju biti najboljši saj je Imolim KRISTAL najodpornejše lepilo na trgu.

Prenesite si naš letak o sestavi lepil:


Testiranje

Kako preiskujemo lepila za keramiko

Opis postopka merjenja natezne trdnosti - SIST EN 1348

Po natančno določenem postopku mešanja in zorenja, se lepilo nanaša z zobato gladilko na predpisane betonske plošče in po petih minutah nalepi nevpojne keramične ploščice velikosti 50*50mm. Ploščice se pritisne na podlago za 30s z 20N (cca 2kg).

Nalepimo štirikrat po deset paralelk, ki jih nato staramo pri različnih pogojih:
 • 1. 28 dni na normalni klimi 23°C±2°C in 50%±5% vlage in manj kot 0,2m/s gibanja zraka
 • 2. 14 dni na normalni klimi 14 dni na 70±2°C
 • 3. 7 dni na normalni klimi 21 dni v vodi
 • 4. 7 dni na normalni klimi, 21 dni v vodi in 25 zmrzlinskih ciklusov iz -20°C v vodo in obratno
Po vseh staranjih se na keramične ploščice nalepi kovinske čepe in s posebno trgalno napravo z določeno hitrostjo potrga od podlage.
 

Opis postopka merjenja odprtega časa SIST EN 1346.

Lepilo pripravimo in nanesemo na isti način in z isto količino zamesne vode, kot za merjenje natezne trdnosti. Nanesemo ga na štiri predpisane betonske plošče, na katere lepimo zelo vpojne stenske ploščice velikosti 50*50mm.
Po 10 paralelk nalepimo po 5, 10, 20 in 30-ih minutah po nanosu lepila.
Po 28 dneh na normalni klimi (23°C±2°C in 50%±5% vlage ter manj kot 0,2m/s gibanja zraka), se izmeri natezno trdnost.
Čas pri katerem je natezna trdnost še večja kot 0,5N/mm2 je odprti čas lepila.

Poudarjamo, da so meritve izvajane v zaprtem prostoru brez gibanja zraka. Odprti čas vseh cementnih lepil pa se občutno zmanjša, če nanašamo lepilo v vetrovnem vremenu ali na prepihu. V takih pogojih svetujemo nanašanje lepila tudi na zadnjo stran ploščice, ki je tako ali tako predpisana za zunanje oblaganje.

Opozorili bi tudi na napačno preverjanje kakovosti cementnih lepil, ki ga nekateri uporabniki izvajajo že prve dni po nanosu. Kvalitetnejša lepila vsebujejo več dodatkov oziroma polimerov, zato kasneje dosegajo končne trdnosti.
Predvsem v hladnem in vlažnem vremenu se lahko zgodi, da se bo lepilo posušilo šele po nekaj dneh in šele takrat začne pridobivati na trdnosti. Končno trdnost pa cementna lepila dosežejo po 28 dneh. Seveda so izjema hitrovezoča lepila, kjer pa je sistem strjevanja povsem drugačen.

Potrdilo o kakovosti CE znak

CE znak v gradbeništvu

Z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo so začeli veljati določeni členi Zakona o gradbenih proizvodih in njegovi podzakonski predpisi, kateri predpisujejo obvezno označitev gradbenih izdelkov s CE znakom.

Namestitev CE znaka v gradbeništvu pomeni, da izdelek ustreza zahtevam harmoniziranega evropskega standarda ali evropskemu tehničnemu soglasju.

Področje gradbenih lepil ureja standard EN 12004:2002, ki predpisuje :
 • natančen popis postopka proizvodnje in kontrole od vhoda surovin do izdelka
 • sledljivost surovin in dokumentov, ki jih uporabljamo v fazi proizvodnje izdelka
 • urejeno petletno arhiviranje dokumentov, ki spremljajo izdelek od vhoda in kontrole surovin do končne kontrole gradbenih lepil
 • izvajanje rednih mesečnih in polletnih preiskav lepil
 • minimalne zahteve pomembnejših lastnosti lepil
 • označitev kakovostnega razreda in dodatnih lastnosti lepil
Ker lepila za keramiko spadajo v sistem potrjevanja skladnosti št.3, je potrebno poleg zagotovitve vseh zahtev standarda, opraviti tudi prvi tipski preiskus pri pooblaščenem inštitutu, ki je usposobljen za pravilno in ponovljivo preverjanje ustreznosti gradbenih lepil.
Za nas je opravil preiskave Zavod za gradbeništvo iz Ljubljane.
Na naslednji strani so na kratko predstavljeni zelo dobri rezultati preiskav, iz katerih je razvidno, da večina našil lepil spada med izboljšana lepila, ki imajo več kot dvakrat večje trdnosti od minimalnih zahtev za lepila za keramiko.
Zagotovitev vseh zahtev standarda je podlaga za izdajo izjave o skladnosti izdelka in namestitev CE znaka na izdelek.
Nalepka vsebuje:


Zahteve standarda SIST EN 12004:2002

Standard SIST EN 12004 predpisuje minimalne zahteve za odprti čas in natezno adhezijsko trdnost lepila, staranega pod različnimi pogoji. Prejšni standard je zahteval minimalno natezno trdnost 0,5N/mm2. Ta vrednost je ostala ista, zaradi preglednosti trga, pa je dodana nova skupina izboljšanih lepil, ki imajo enkrat večjo zahtevo. Kakovostna razreda sta označena z oznako C1 in C2.
Poleg tega pa lahko lepilo označimo z dodatnimi črkami, ki pomenijo:
 • E podaljšan odprti čas - minimalno 30min
 • F hitrovezoča cementna lepila
 • T lepila z zmanjšanim zdrsom ploščice
 • S1 lepila z povečano fleksibilnostjo
 • S2 lepila z zelo visoko fleksibilnostjo

Minimalne zahteve standarda SIST EN 12004:2002
Adhezijska natezna trdnost za cementna lepila C1 0,5N/mm2
Adhezijska natezna trdnost za izboljšana cementna lepila C2 1,0N/mm2
Odprti čas mora biti za vsa lepila minimalno 20 min.

Potrdilo o kakovosti SQ znakPotrdilo kakovosti SQ

Zaupajte nam tudi vi, saj zlati znak slovenska kakovost pomeni preverjeno potrdilo odličnosti in ugleda
pri naših kupcih in dobaviteljih.
 
Zaupajte nam tudi vi, saj zlati znak slovenska kakovost pomeni preverjeno potrdilo odličnosti in ugleda pri naših kupcih in dobaviteljih
Pomen znaka Slovenska kakovost - SQ

Zadovoljstvo poslovnih partnerjev ter družbe z zaposlenimi se doseže z udejanjanjem strategije, načtrovanja in doseganja ciljev nivoja kakovosti, sistem kakovosti in procesi, ki vodijo k odličnosti poslovnih rezultatov

Nosilci znaka kakovosti SQ so lahko samo podjetja, ki dosegajo nadpovprečne poslovne rezultate in vrhunsko kakovost.

Za pridobitev certifikata SQ, smo morali dokazati kakovost poslovanja podjetja, doseganja nivoja kakovosti produktov in usmerjenost v inovacijske produkte. Poleg tega je s strani države pooblaščeno podjetje, z anonimno anketo preverilo naš ugled pri enajstih največjih dobaviteljih in enaindvajsetih kupcih.

Zelo smo veseli, da so nas prav vsi pohvalili in opazili, da se trudimo biti vedno boljši.

7 članska komisija Združenja SQ je ocenila predloženi projekt in izdala Certifikat, za katerega so bili izpolnjeni vsi pogoji in izpeljani vsi predpisani postopki.


Kako izbrati pravo lepilo

Univerzalna tabela za izbiro lepila

V spodnji tabeli je prikazana uporaba lepila glede na podlago in dimenzije keramike. V vsakem primeru pa smo vam vedno na voljo za svetovanje, saj je velikokrat prisotnih več različnih faktorjev, ki vplivajo na pravilno izbiro. Poleg izbire pravih materialov je zelo pomebna kakovostna podlaga. Še tako dobro lepilo ne pomaga, če podlaga ni primerna za polaganje. Predvsem je pomembno, da je trdna, čista, brez prahu in maščob. Da je odstranjena morebitna cementna skorjica slabe trdnosti, katera se pojavlja vedno pri vibriranih horizontalnih betonih. Cementne estrihi in malte morajo biti starani vsaj 28dni, da je pretežno zaključen proces krčenja. V nasprotnem primeru svetujemo uporabo hitrovezočega cementa pri pripravi podlage. Približno polovica skrčka estriha nastane zaradi kemijske reakcije cementa, polovica pa zaradi izhajanja vlage.
Zato je pomembno, da je estrih suh. ZAG je celo podal smernice da je priporočena vlaga v estrihu 2,5%. Zelo pomebno je, da so večje površine ali površine nepravilnih oblik dilatirane. Pred polaganjem je nujno preveriti tudi ravnost podlage. V primeru neravnin je potrebno previsoke dele pobrusiti, prenizke pa zaliti z izravnalno maso Imoplan 30.

Za izbiro pravega lepila je pomebna tudi namebnost lastnosti obloge. Večje dimenzije keramike zahtevajo tudi izbiro boljšega lepila z večjimi trdnostmi in večjo fleksibilnostjo.
Starejša podlaga je bolj umirjena, zato ne bo prihajalo več do velikih strižnih napetosti. Zato v takih primerih lahko uporabimo lepilo, ki sicer v tabeli ni dovoljeno. Zaradi res veliko faktorjev, ki vplivajo na izbiro lepila je spodnja tabela samo okvirno vodilo za izvajalce v lastni izvedbi.
Za pomoč pri izbiri praveg lepila si poglejte v dokumentu Kako izbrati pravo lepilo?Dodatna navodila za pravilno izbiro

Veliko proizvajalcev lepil svetuje najdražja zelo fleksibilna lepila za zunanjo uporabo. A v resnici je večino teh lepil zelo slabo odpornih na vodo.

Zato je veliko bolje, da se uporabi manjšo keramiko in recimo lepilo Imolim KRISTAL, ki je zelo dobro odporno na vodo.

Pri manjši keramiki ne potrebujemo tako močno fleksibilno lepilo, zato je bolje izbrati lepilo z manj polimera, ki je hkrati še cenejše.

STROKOVNA PRAVILA in ostala priporočila za kvalitetno izvedbo

Strokovna pravila OZS

Strokovna pravila za polaganje keramike na balkonih in terasah

Decembra 2013 so pri OZS izšla Strokovna pravila za trajnostno izvedbo keramičnih oblog na balkonih in terasah.
Izidor Oblak je bil pobudnik in zelo aktiven član komisije za pripravo Strokovnih pravil.

V zadnjih letih se je zelo povečal trend izbire večjih formatov keramike tudi na zunanjih površinah. A izkazalo se je, da z uveljavljenimi načini polaganja novih vrst oblog nastaja ogromno reklamacij, tako z vidika zunanjega izgleda kot tudi odpadanja oblog.
V članku »Naj odgovornost vedno prevzame le keramičar?« , ki ga dobite v naslednjem naslovu, sem opozoril, na velik problem trajnostne izvedbe zunanjih oblog iz keramike.
Takoj po objavi članka se je sestal odbor polagalcev keramičnih oblog pri sekciji gradbincev OZS in povabil strokovnjake in keramičarje k izdelavi strokovnih pravil.

Preučili smo tujo prakso in na podlagi švicarskih in nemških smernic za polaganje keramike smo pripravili prva tovrstna strokovna pravila v Sloveniji.

Menim, da so pripravljena zelo natančno, jedrnato, z upoštevanimi izkušnjami iz prakse izkušenih keramičarjev in so lahko zgled tudi drugim v Evropi.

Najpomembnejše točke pravilnika so uporaba manjših formatov vpojnejše svetle keramike z večjimi fugami in nakloni ter manjšimi dilatacijskimi polji.
Z dosledno uporabo strokovnih pravil je v Sloveniji že možno dobiti 10letno jamstvo na zunanje obloge. In prav to je cilj gradbene stroke in ne nazadnje predvsem končnih kupcev


Prenesite si Strokovna pravila v pdf obliki:


Strokovna pravila je objavila tudi revija Gradbenik www.imo.si/Strokovna pravila v reviji Gradbenik

Za podrobnejšo razlago strokovnih pravil in vzrokih za njihov nastanek si prenesite osnutek predavanja na OZS.


Zakaj so potrebne dilatacije v keramiki

Spodaj so opisani trije glavni vzroki krčenja ali širjenja, zaradi katerih nastajajo ogromne napetosti v lepilnem sloju. Izredno pomembno je, da se že pri načrtovanju obloge predvidijo pričakovane obremenitve in skladno s tem ustrezno izberejo materiali; predvsem lepilo, ki mora biti zadosti deformabilno, da prenese napetosti, in dilatacijske fuge. To so fuge, ki kompenzirajo raztezke in s tem omejijo nevarnost odstopanja ali pokanja ploščic zaradi krčenja, strjevanja ali upogibanja. Dilatacijske fuge je treba vgraditi vzdolž konstrukcijskih stikov, ob robovih, kjer keramična obloga meji na drugo površino, in tudi vmes, tako da površina med dilatacijskimi fugami praviloma ni večja od 25 do 60 kvadratnih metrov . Velikost dilatiranega polja je odvisna tako od oblike prostora, pogojev vgradnje, kot tudi predvidenih temperaturnih obremenitvah.
Poleg primerne starosti podlage, za beton je to minimalno 28 dni, je potrebno izbrati ustrezno lepilo. Veliko proizvajalcev oglašuje elastično lepilo, vendar je lepilo resnično fleksibilno le če ima standardno oznako S1 ali S2.

Glavni vzroki za deformacije podlage

Betonska podlaga oziroma cementni estrihi se začnejo krčiti zaradi kemičnega krčenja pri hidratizaciji cementa in zaradi sušenja. Skrčki zaradi sušenja in vezanja so tudi do 0,5 milimetra na meter. Če je keramika lepljena na beton pred zaključenim krčenjem, to pomeni, da v nadaljevanju krčenju betona nastane velika napetost med keramiko in betonom.
Vpliv vlage v keramiki na raztezanje Če je keramična obloga izpostavljena vlagi, so lahko pri zelo poroznih ploščicah takšni raztezki po standardu EN 14411, tudi do 0,6 milimetra.

Vpliv temperature na napetosti v podlagi Razteznostni koeficient α keramike je v povprečju cca 6*10-6 m/mK. Pri temperaturni razliki 20°C to pomeni 0,12mm na en meter.
Razteznostni koeficient α betona je v povprečju 14*10-6 m/mK.
Pri temperaturni razliki 20°C to pomeni 0,28mm na en meter.

Torej se podlaga razširi veliko več kot ploščice, kar vnese napetosti v keramično oblogo. Pri terasah na našem področju pa so maksimalne temperaturne razlike med temperaturo vgradnje in najvišjo temperaturo keramike vsaj 60°C, kar pomeni da je razlika med raztezkom betona in keramike 0,48mm/m. To pomeni 4,8mm na 10m dolgem balkonu, česar ne more kompenzirati še tako elastično lepilo.

α Aluminija pa je celo 24*10-6, kar pomeni, da se razširi štirikrat bolj kot keramika in je zato neprimeren za zaključke vogalov teras in balkonov.

Navodila za lepljenje in obdelavo keramike

Navodila za lepljenje velikih formatov keramike

Navodila za polaganje velikih formatov keramike (nad 1m2)

Navodila so izdelana na podlagi posvetovanj s keramičarji. Zelo so zaželene pripombe.


1. Natančen pregled keramike

Najprej se keramiko obriše, po potrebi spodaj in zgoraj.
Nato se jo natančno pregleda za morebitne razpoke, spremembe v tonih in okruške.

Če je na spodnjem delu keramike bela ločilna snov jo je potrebno čim bolj odstraniti.

Zelo pomembno je, da je keramika temperirana na temperaturo prostora v katerem bo polagana!!! Se je že zgodilo, da so nalepili keramiko, ki je bila zunaj na soncu in drugo jutro je bila ukrivljena oziroma odstopljena.

Še posebej pri velikih formatih je zaželjeno, da je tudi temperatura lepljenja čim bližja povprečni temperaturi prostora, ko bo v uporabi.

Kjer bodo štirioglati izrezi svetujemo zadaj na vogalih premaz z epoksijem in steklenimi vlakni, da se ojača najbolj problematična točka.

2. Podlaga

Podlaga mora biti dimenzijsko stabilna in zidarsko povsem poravnana.

Na podlago priporočamo nanos lepila z minimalno 10mm zobato lopatico.

3. Vgradnja

Za velike formate svetujemo lepilo IMolim EXTRA. Pri starejših umirjenih podlagah lahko tudi Imolim T ali Imolim Kristal.

Nujno je vedno lepilo dobro vtisniti tudi na hrbtno stran keramike z 6mm zobato lopatico.
Na tla pa ga nanesemo z zobato lopatico z vsaj 10mm zobmi. Pomembno je da sta oba nanosa v isto smer, da ob položitvi keramike ne ostane zrak ujet pod njo
Po izkušnjah keramičarjev se nivelacijske kajlice polaga vsaj na vsakih 50cm še bolje na 25cm.

4. Izdelava lukenj in fugiranje

Pri 23°C in 50% relativni vlagi se nivojske kajlice odstrani šele po 48urah. Če je bila keramika neravna, svetujemo še dan več. Če se mudi se uporabi Imolim EXTRA hitri lahko pa tudi kombinacija obeh.

Štirioglate luknje se obvezno naredi na način, da se najprej izvrta luknje na vogalih in potem zareže vmes.

Ko je lepilo povsem suho se izvede fugiranje.

5. Prikazi obdelave

Razrez keramike s pomočjo Montolit letve 300 FL EVO.

Odrez keramike pod kotom 45° s pomočjo Raimondi Free flex 45 mitre cut.

Odrez keramike pod kotom 45° s pomočjo orodja proizvajalca Sigma.

Keramika 240*120cm, razrez, vrtanje lukenj, izdelava izrezov in polaganje. Avtor Marazzi

Razrez keramike 240*120cm s pomočjo orodja proizvajalca Sigma.

 
Vse pravice pridržane: www.imo.si
Tehnična izvedba: www.limonet.si
Navigacija
Izdelki