TEHNIČNI LIST: STEARIN

Hidrofobni dodatek za pripravo vodoodbojnih malt

LASTNOSTI

STEARIN je bel prašek na osnovi hidravlicnega veziva, soli mašcobnih kislin in specialnih dodatkov.

UPORABA

STEARIN zniža vodovpojnost in kapilarnost malt ter injekcijskih mas. Ponavadi ga uporabljamo kot sestavni del kompleksne sanacije vlažnih zidov. V primeru zmerno vlažnih sten, pa zadostuje ometavanje z malto, v katero dodamo Stearin kot samostojen sanacijski ukrep. Ometu se z dodatkom Stearina, ne zmanjša paropropustnost, se pa izredno zmanjša kapilarna vodovpojnost. Ometi s Stearinom dopušcajo sušenje zidov, hkrati pa omogocajo normalno uporabo prostorov, ker so površine zidu suhe in brez soli. Zato nekateri proizvajalci imenujejo hidrofoben omet tudi "sušilni omet". Stearin je poraben tudi kot dodatek za hidrofobiranje zakljucnih fasadnih nanosov. Stearin v fasadnih ometih zelo zmanjša delovanje vode in zmrzovanja. Uporabljamo ga tudi kot dodatek injekcijskim masam za injektiranje vlažnih zidov in tako preprecimo dvig kapilarne vode po injekciski masi navzgor.

TEHNIČNI PODATKI

Videz bel prah

Skladiščenje zaradi kvalitetne embalaže ni posebnih zahtev

Rok trajanja več kot 3 leta

Pakiranje PE vreče v natron vreči po 10 kg in v škatlicah po 2kg

Rezultati preiskav vpliva Stearina na vodovpojnost malte na Zavodu za gradbeništvo

1. Koeficient kapilarne vodovpojnosti w apneno cementna malta 2:1:9 brez stearina 5,7 kg/m2√h

2. Koeficient kapilarne vodovpojnosti w apneno cementna malta 2:1:9 z 7% stearina na vezivo 1,1 kg/m2√h
3. Koeficient kapilarne vodovpojnosti w apneno cementna malta 2:1:9 z 13,5% stearina na vezivo 0,4 kg/m2√h

PRIPRAVA HIDROFOBNE MALTE

Stearin dodamo v mešalec po tem, ko smo že dodali približno tretjino materiala. Malto mešamo tri minute dlje kot normalno, da se aktivna sestavina enakomerno razporedi po celem volumnu. Na vsakem gradbišču je nujno ob prvi pripravi mešanice apna, cementa in peska, stehtati vezivo in določiti volumsko merico za kasnejše dodajanje Stearina. Kajti le natančno doziranje bo dalo zadovoljiv učinek

Stearin dodajamo različno, glede na sestavo malte ter glede na vlažnost in izpostavljenost zidu.

Sestava malte
( Volumsko razmerje )
Potreben dodatek
v % na vezivo
Povprečna poraba
STEARINA na m2 pri

VEZIVO (skupaj cement+apno) debelini ometa 2 cm

cement apno pesek
  v kg

cement apno pesek
  0.3 - 0.5

1 - 4
5-15 0.4 - 1.4

1 2 9
10 - 20 0.7 - 1.4

1 3 9
20 - 25 2.2 - 2.6

   1 4
20 - 25 1.2 - 1.5

Malta z maltitom 10 - 15 0.9 - 1.4

Injekcijska masa 4 - 5  

Teranova 10 - 20 0.3 - 0.6

VGRAJEVANJE

Vse malte s Stearinom se vgrajujejo po istem postopku kot brez dodatka. Zelo pomembno je, da je debelina ometa z dodatkom minimalno 2 cm. Samo tako lahko zagotovimo trajno zaščito proti vlagi. Če je groba malta v manjši debelini kot 2 cm, potem moramo dodati Stearin tudi v cementni obrizg in fino malto. Na zunanjih površinah, pa svetujemo dodajanje Stearina v fino malto v vsakem primeru, saj s tem zaščitimo omet pred zunanjo vlago oziroma dežjem. Posamezni sloj ometa se suši nekoliko dlje kot normalno. Pojav kapljic na površini ometa v prvih urah je normalen pojav.

PODATKI ZA VARNOST

STEARIN ima oznako nevarnosti Xi-dražilno. Ker vsebuje cement, zmešan z vodo draži kožo, oči in sluznico. Pri delu nosimo zaščitne rokavice. V primeru stika z očmi, le te speremo z obilo vode. Če draženje ne preneha, se posvetujemo z zdravnikom.

Gornji podatki so zbrani na podlagi naših preiskav in izkušenj iz dolgoletne prakse. Zaradi narave materialov so vedno možna določena odstopanja. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka ali zaradi nepravilne uporabe in nekakovostnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Zato smo vam vedno na voljo za strokovno pomoč na tel. 041 655 415.